เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความประสงค์ขอเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

ติดต่อ โทร. 0 2534 8930 หรือ 08 6361 1457

เปิดให้เข้าชมระหว่าง 08.30-15.00 น.(ในวันราชการ)

  • เส้นทางการมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

Visitors: 20,178